Redokso potencialas yra dar vienas nepilnai suprantamas matavimas akvariumų hobyje.

Redokso potencialas yra matuojamas elektrodu, kuris labai panašus į pH matavimui skirtą elektrodą. pH matavimo elektrodas labai priklauso nuo to kaip, jis funkcionuoja ir kaip yra sukalibruotas. Redokso potencialo matuokliai dar labiau priklauso nuo elektrodo funkcionavimo ir kalibracijos, be to redokso matuokliams skirtos kalibravimo medžiagos neturi tokių stabilumo charaktersitikų kokias turi pH matuokliams skirtos kalibravimo medžiagos.

Kadangi tikslumas priklauso nuo elektrodo funkcionavimo, daugelis mėgėjų turi natūralų polinkį įvertinti, kad skaitmeniniai parodymai yra labai tikslus nepaisant net elektrodo stovio.

Dažniausiai yra daroma prielaida, kad organika mažina, o organikos pašalinimas didina redokso potencialą, o visa organika įvertinama kaip žalinga. Didelė redokso potencialo reikšmė asocijuojasi su oksidacija ir gera vandens kokybe.

Visgi redokso potencialas yra santykio arba pusiausvyros tarp oksidacinių ar redukcinių medžiagų esančių vandenyje matavimo dydis. Be to, tai netaikoma ar šie oksidantai ar reduktoriai yra kenksingi ar žalingi. Prioritetinis vertinimas yra tas, kad oksidantai yra geri, o reduktoriai yra žalingi.

Redokso potencialo matavimo prietaisai gali būti naudojami, jeigu jie yra pagaminti labai kokybiški ir akvariumininkai supranta, kas gali pakeisti parodymus, kuomet vandens kokybė nei pablogėja nei pagerėja. Panaudojant tokius stiprius oksidatorius tokius kaip ozoną, peroksidą, permanganatą, persulfatą ar hipochloritą galima iškart pakelti redokso potencialą, tačiau tai neturi ypatingos naudos. Pagaliau šie oksidantai oksiduos ką nors oksiduojamo ir tai gali būti naudinga, tačiau nauda neatspindės pirminio redokso padidėjimo sukelto pačių oksidantų.

Kita vertus papildomas panaudojimas tokių reduktorių kaip vitaminas C, kitų vitaminų, amino rūgščių, kai kurių maisto medžiagų, dechlorinatorių ar amonį pašalinančių medžiagų gali sukelti redokso potencialo sumažėjimą, tačiau tai ne vandens kokybės pablogėjimo atspindys.

Net ir nedideli pH, šarmingumo svyravimai ar temperatūros pakilimas gali sukelti redokso potencialo sumažėjimą. Diena ir naktis, maitinimas, filtravimo terpės, vandens pakeitimas - visa tai sukelia nedidelius efektus, kurie visados atsispindi redokso potencialo pasikeitimuose. Pavyzdžiui, akvariume esantis didelis nitratų kiekis yra nepageidaujamas, tačiau nitratai sukelia kylančius į viršų redokso potencialo reikšmės svyravimus.

Redokso potencialo matavimas yra įrankis. Protingai jį naudojant, jis gali būti naudingas, naudojant jį atsainiai jis gali būti pavojingas.

Jei akvariumas yra gerai aprūpinamas geromis oksidatorinėmis medžiagomis ir gerai prižiūrimas, daromi vandens pakeitimai ir naudojamos kai kurių formų cheminės priemones pvz.: išputinimas ir organinė filtracija, kartais darosi panašu į tai, kad didesnę žalą sukelia didelis redokso potencialas negu, kad žemas. Tai atsitinka pagrindinai dėl to, kad kažkas jaučiasi priverstas pakelti redokso potencialą panaudojant kai kurias stiprias oksidatorines medžiagas. Redokso potencialo matavimo prietaiso naudojimas yra panašenis kaip investavimas į akvariumo gyvius. Jeigu Jūs per daug seksite normalius redokso potencialo paskeitimus, Jūs tikriausiai užbaigsite rifinę akvariuminkystę prarasdami viską.

Faktiškai rifinį akvariumą įmanoma palaikyti nenaudojant redokso potencialo matavimo priemonių.


Autorius: Dr. Leo G. Morin